Danvand 1.1 TAPSTED

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Tapsted


TAPSTED

Sprinkleranlæg er en særlig "komponent", som ikke er vandforsyningens ejendom, men ikke desto mindre meget væsentlig for at kunne vurdere specifikke krav til forsyningsevnen (enkelt- eller dobbeltsidig forsyning, krav til flow, krav til tryk).

Oplysninger om sprinkleranlæg kan som udgangspunkt hentes fra godkendelsesrapporter fra hhv. DBI eller RMG. De skal dog indhentes ved direkte kontakt til ejeren af det enkelte sprinkleranlæg.

De øvrige kategorier af tapsteder bør være enklere at registrere, da oplysningerne relateres til type af komponent etc.

Obligatoriske felter:

  1. Kategori
  2. Tapsted type (hentes fra tapsted kataloget – ikke relevant for sprinkleranlæg)
  3. Dato for etablering
  4. Status
  5. Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010)
  6. Ejerforhold

Anbefalede oplysninger:

  1. Position (overjordisk eller underjordisk) og frostsikret (ja/nej) for alle andre end sprinkleranlæg.
  2. En lang række oplysninger for sprinkleranlæg, som fremgår af sprinkler godkendelsesrapporterne. Sprinkleranlæg er ikke vandforsyningens ejendom og det kan være vanskeligt at indhente oplysningerne, som i givet fald skal hentes fra ejeren af sprinkleranlægget. Der er forskel på krav til vandforsyning af sprinkleranlægget og de deraf afledede krav til vandforsyningen. Det bliver for vidtgående at gå i detaljer med de enkelte oplysninger om sprinkleranlæg i denne vejledning.


Tapstedkatalog

TBD