Dandas 2.5.2 KOMPLEKSBYGVAERK

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Kompleksbygværk


Registrering af Komplekse bygværker i Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger på anvendelse af følgende DANDAS-elementer:

1. KompleksBygvaerk:

  a.	En konstruktion i DANDAS der kan anvendes til at gruppere flere knuder.
  b.	I IG DANDAS er det en polygon, der kan anvendes til at vise udbredelsen af et bassin eller udstrækningen af et bygværk/pumpehus mv.
  c.	Et ”komplekst bygværk” tildeles et unikt bygværksnavn. 
  d. Ved bygværker er der fastsat en bagatelgrænse for, hvornår de skal registreres som et komplekst bygværk. Ved konstruktioner med en diameter på 2 m og derunder, 
    registreres bygværket typisk ikke via et komplekst bygværk men blot som en knude med den aktuelle knudetype. 

2. Referencer - Ledning med Ledningfunktionkode 49:

  a.	Referencer anvendes til at binde emner sammen i bygværker - dette benævnes som fiktive referencer. 
  b.	De fiktive referencer angiver hydrauliske sammenhænge og sikrer kontinuitet i det geometriske netværk.

3. Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk

  a.	Indløb til bassin/bygværk er et Punkt med punktkode 4, der bruges til at markere alle tilløbspunkter for det pågældende bassin/bygværk.
  b.	Udløb fra bassin/bygværk er et Punkt med punktkode 5, der bruges til at markere alle udløbspunkter for det pågældende bassin/bygværk.

4. Til det komplekse bygværk kan tilknyttes en række knuder, der sikrer:

  a.	En god beskrivelse af vigtige funktioner
  b.	Korrekt placering af funktionerne
  c.	Mulighed for tilknytning af driftstiltag

Nedenstående figur viser den principielle opbygning af bygværker/bassiner.

Komplekst.jpg

Principskitse af opbygning af bygværker og bassiner i DANDAS.


Generelt om knudeoplysninger

Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check.