Dandas 2.5.2 LEDNING

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Ledning

Delledninger:

Registrering af ledninger i Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Registrering af ledninger

Data for ledninger registreres i følgende anlægsarkiver:

  •	DANDAS – geografisk udbredelse m.v.
  •	Mike Urban – hydrauliske oplysninger 


Ledningsbegrebet i DANDAS

Ledningsbegrebet består af to elementer, Ledning og Delledning:

  •	En Ledning går mellem to brønde, bygværker eller forgreninger. Til en ledning knyttes generelle egenskaber, der gælder hele ledningen – 
    f.eks. afløbssystem, ejerforhold m.v. En ledning kan bestå af et antal delledninger, men den skal bestå af mindst én delledning. 
    En ledning kan også være et stik.
  •	En Delledning udgør en del af en ledning. På delledningen kan rørets egenskaber registreres. En delledning kan opdeles i nye delledninger, 
    uden at der er tale om en ny ledning. Dette kan f.eks. forekomme ved skift af rørtype på en del af en ledning.

Generelt om registrering af ledningsoplysninger

Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring for ledninger, suppleret med bilag 2 Kravspecifikation DANDAS for ledninger. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check inden indlæsning i DANDAS.


Stikledninger

Stikledninger registreres som almindelige ledninger med Kategoriafloebkode 4 Stik. Stikledninger skal opmåles i skel. Hvis skelbrønden er placeret i det offentlige areal eller i skel, vil stikledningen slutte i en privat skelbrønd. Ellers skal stikledningen slutte i en fiktiv knude, indeholdende opmålte værdier for x, y, og z.

I de tilfælde hvor stikledningen hæves lokalt ved skel, registreres laveste kote i DANDAS.

RegBundkote.jpg

Registrering af bundkote ved skel, når stikledningen hæves lokalt.


TV-inspektion

TV-inspektion af afløbsledninger sker i henhold til gældende fotomanual (DANVA Vejledning nr. 57, januar 2010).

Projekter og økonomistyring

DANDAS-elementet Projekt anvendes i Kloak A/S til at beskrive udførte projekter.

I feltet Projektnavn angives projektets Navision-nummer samt navn: [xxxxx] Projektnavn

Nyanlagt og nedlagt kloak kan efterfølgende identificeres via Navision-nummeret og ved indlæsning i økonomistyringsprogrammet Value) knyttes op på det respektive projekts økonomi. I Value fordeles økonomien ud på de nye aktiver, der efterfølgende kan afrapporteres sammen med projektets afgange til bl.a. årsregnskabet.

I IG DANDAS er det ikke muligt at knytte en historisk delledning op på et projekt. Her anføres Navision-nummeret derfor i bemærkningsfeltet.

Zoneangivelse registreres på følgende vis:

  •	”Indre City” 	registreres som ”1”
  •	”City” 	    registreres som ”2”
  •	”By” 		registreres som ”3” 
  •	”Land” 	    registreres som ”4”

For alle nye delledninger registreres zonen i følgende felt:

  •	For delledning registreres zone-nummeret i ”Sidsteanvendaar”.