Dandas 2.5.2 BROEND

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Brønd


Registrering af brønde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Registrering af brønde

Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver:

  •	DANDAS – geografisk udbredelse m.v.
  •	Mike Urban – hydrauliske oplysninger 


Generelt om knudeoplysninger

Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check inden indlæsning i DANDAS.


Brønde

For brønde angives desuden følgende oplysninger i DANDAS-tabellen Brønd.

Oplysninger i DANDAS-tabellen Brønd.

DANDASBroend.jpg

Brønde der er delvist opgravet

Hvis fx dækslet og topkeglen er fjernet, imens resten af brønden er betonfyldt, registreres dette ved, at fjerne dækslet og ændre Statuskoden til kode 4 Opfyldt (samtidigt angives tidspunkt for nedlæggelse af brønden i feltet DatoStatus).


Brøndrapportering

Inspicering og registrering af brønde foretages i henhold til gældende brøndmanual (DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010).


Projekter og økonomistyring

DANDAS-elementet Projekt anvendes i Kloak A/S til at beskrive udførte projekter.

I feltet Projektnavn angives projektets Navision-nummer samt navn: [xxxxx] Projektnavn

Nyanlagt og nedlagt kloak kan efterfølgende identificeres via Navision-nummeret og ved indlæsning i økonomistyringsprogrammet(Value) knyttes op på det respektive projekts økonomi. I Value fordeles økonomien ud de nye aktiver, der efterfølgende kan afrapporteres sammen med projektets afgange til bl.a. årsregnskabet.

I IG DANDAS er det ikke muligt at knytte en historisk knude op på et projekt. Her anføres Navision-nummeret derfor i bemærkningsfeltet.

Zoneangivelse registreres på følgende vis:

  •	”Indre City” 	registreres som ”1”
  •	”City” 	    registreres som ”2”
  •	”By” 		registreres som ”3” 
  •	”Land” 	    registreres som ”4”

For alle nye brønde registreres zonen i følgende felt:

  •	For brønde registreres zone-nummeret i feltet ”Kortindeks” på knuden.