Dandas 2.5.2 OVERLOEB

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Overløb


Overløbsbygværk

--Jol (diskussion) 26. nov 2012, 12:07 (UTC)

Indhold

1 Hvad er et overløbsbygværk

2 Registrerings materiale

2.1 Tegninger

2.2 Xml-fil

2.3 Koter

2.4 Geometri


1 Hvad er et overløbsbygværk

Et overløbsbygværk er et bygværk med en kant eller drosselledning der kan aflaste en vis forudsat del overskydende vandmængde i spildevandssystemet videre til enten et andet ledningssystem regnvandsledninger), bassin eller recipient. Et overløbsbygværk er delt op i to kamre med en kant. Det ene kammer kaldes for overløbskammer, hvor spildevandet løber i og det andet kammer kaldes for aflastningskammer, hvor regnvandet løber i.

Overlobsbygvaerk.png


2 Registrerings materiale

Til at registrere et overløbsbygværk er der brug for materiale til dette, det er materiale der skal beskrive overløbsbygværkets geometri og detaljer for kanten.


2.1 Tegninger

Der er brug for en plan tegning i PDF, hvor der er anvist overløbsbygværkets opbygning. På tegninger skal være angivet; overløbsbygværkets opbygning, ledningsdimensioner, koter, geometrier, kantbeskrivelse. Udover plantegning er der også behov for snittegninger til beregning af geometri af bygværket.


2.2 Xml-fil

Til registrering af bassinet skal der leveres en xml-fil der indeholder knuders og ledningers placering (x-y-koordinater) samt der skal være tilknyttet de rigtige koder ift. DANDAS. Xml-filen skal levere i Aarhus Vand standard for at den godtages.


2.3 Koter

Der ønskes koter for følgende

  •	Bundkoter for alle ledninger opstrøms/nedstrøm og i overløbsbygværket
  •	Bundkoter for overløbskammer og aflastningskammer svarende til det laveste niveau i begge kamre
  •	Dækselkote for alle dæksler
  •	Terrænkote
  •	Kote for alle overløbskanter
  •	Koter ved større tværsnitsændringer i overløbsbygværket


2.4 Geometri

Der ønskes en beskrivelse samt beregning af overløbsbygværkets geometri. Der skelnes imellem store og små overløbsbygværker (> <2 meter).

For bygværket beskrives et overløbskammer og et aflastningskammer. Overløbskammeret er knuden på fællessystemet eller spildevandssystemet (tilløbskammeret) og aflastningskammeret er knuden på regnvandssystemet.

Små overløbsbygværker: For overløbsbygværk med diameter under 2 m beregnes der ikke tværsnits- eller overfladearealer. Geometrien beskrives blot som en rund eller firkantet knude.

Store overløbsbygværker: For overløbsbygværk beregnes tværsnits- og overflade arealer afhængigt af overløbsbygværkets størrelse og udformning. Der beregnes arealer når der sker en ændring i bygværket både for overløbsbygværk for henholdsvis overløbskammeret og Aflastningskammeret.