Dandas 2.5.2 FORDELERBYGVAERK

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Begrebsmodel Fordelerbygværk


Fordelerbygværk

--Jol (diskussion) 26. nov 2012, 12:12 (UTC)

Indhold

1 Hvad er et fordelerbygværk

2 Registrerings materiale

2.1 Tegninger

2.2 Xml-fil

2.3 Koter

2.4 Geometri


1 Hvad er et fordelerbygværk

Et fordelerbygværk samler vand fra samme system i et bygværket eller brønd og fordeler vandet ud i minimum to forskellige retninger.

Et fordelerbygværk kan have en kant, hvor den kan aflaste en vis forudsat del overskydende vandmængde videre i systemet.

Forudsætningen for at det er et forderlerbygværk, er at vandet fordeles i det samme system, dvs. fra regnvand til regnvand og fra spildevand til spildevand.


2 Registrerings materiale

Til at registrere et fordelerbygværk er der brug for materiale til dette, det er materiale der skal beskrive fordelerbygværkets geometri og evt. detaljer for kant.


2.1 Tegninger

Der er brug for en plan tegning i PDF, hvor der er anvist fordelerbygværkets opbygning. På tegninger skal være angivet; fordelerbygværkets opbygning, ledningsdimensioner, koter, geometrier, kantbeskrivelse. Udover plantegning er der også behov for snittegninger til beregning af geometri af bygværket.


2.2 Xml-fil

Til registrering af fordelerbygværket skal der leveres en xml-fil der indeholder knuders og ledningers placering (x-y-koordinater) samt der skal være tilknyttet de rigtige koder ift. DANDAS.


2.3 Koter

Der ønskes koter for følgende

  •	Bundkoter for alle ledninger opstrøms/nedstrøm og i fordelerbygværket
  •	Dækselkote for alle dæksler
  •	Terrænkote

Hvis kant ønskes yderligere koter for følgende

  •	Kote for alle overløbskanter
  •	Koter ved større tværsnitsændringer i fordelerbygværket
  •	Bundkoter i de 2 kamre svarende til det laveste niveau i begge kamre


2.4 Geometri

Der ønskes en beskrivelse samt beregning af overløbsbygværkets geometri. Der skelnes imellem store og små overløbsbygværker (> <2 meter).

Små fordelerbygværker For fordelerbygværk med diameter under 2 m beregnes der ikke tværsnits- eller overfladearealer. Geometrien beskrives blot som en rund eller firkantet knude.

Store fordelerbygværker For fordelerbygværk beregnes tværsnits- og overflade arealer, der beregnes arealer når der sker en ændring i bygværket.