Danvand 1.1 Kerneregistreringsbehov, sammenhaeng, x,y,z

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z (oprindelse)

Obligatoriske felter:

  1. X, Y. Det er vigtigt at registrere placering i planen.
  2. Oprindelse for registrering, herunder en nøjagtighed på opmålingen
  3. Status og ejerforhold skal registreres på de enkelte komponenter hhv. ledninger og IKKE på knuden.

Anbefalede registreringer:

  1. Z (kote). Det er vigtigt at registrere en kote, men det er forskelligt for ledninger hhv. fra komponent til komponent, hvor koten måles fra. Hvis koten er ukendt, bør der registreres en defaultværdi, som ikke kan misforstås som en reel kote (f.eks. -99). Der henvises til de enkelte komponenter hhv. en opmålingsinstruks for specifikation heraf.
  2. Det bør angives, om opmålingen er foretaget i åben grav eller ej. Det kan være forskellig for komponenter hhv. ledninger i samme ledningsprojekt. Herunder hører også angivelse af type af opmålingsinstrument
  3. Det bør sikres, at der ved registrering af ikke-brydende komponenter (f.eks. anboringer) skabes en reference til den primærledning, som komponenten er knyttet til
  4. Ditto for komponenter i bygværker