Danvand 1.1 Projekt

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

LEDNINGSPROJEKTER OG VÆRDIANSÆTTELSE

For at lette arbejdet med værdiansættelse, til brug for indberetninger til Forsyningssekretariatet, DANVA og til udarbejdelse af årsregnskab, anbefales at alle ledningsprojekter registreres med et tilhørende sagsnummer. Det bør være det sagsnummer, hvortil der knyttes en samlet økonomi fra Forsyningens økonomifunktion. Det kan registreres på alle komponenter (via reference til knuderne) og på ledninger. Der bør registreres et sagsnummer ved både etablering, levetidsforlængelse og renovering (når et aktiv tages ud af drift).

Hvis der er flere komponenter knyttet til samme knude, er det ikke muligt at registrere forskellige sagsnumre herpå med den gældende standard. Hvis der er knyttet mere end et sagsnummer til et aktiv (ved enten etablering, levetidsforlængelse og/eller renovering) er det ikke muligt at foretage en fuldstændig registrering heraf med den gældende standard. Det anbefales i så fald indtil videre at det er det sidste sagsnummer, der knyttes til aktivet.